Espaces verts SOS Groene ruimten

update: 04-02-2004| Contact: brunfaut@be.tf
Dossier Rue Brunfautstraat Molenbeek [Brussels] | 01-2004
 

 
Dans le cadre du contrat de quartier Fonderie-Pierron, les autorites envisagent d'eriger un nouveau batiment [comprenant une crèche et des logements sociaux] entre les n°s 40 et 65 de la rue Brunfaut à Molenbeek [Bruxelles].  Plusieurs habitants du quartier sont contre la construction de la crèche et des logements à cet endroit-là.
Pourquoi?
__
In het kader van het wijkcontract Bronsgieterij-Pierron wil de overheid tussen de nrs. 40 en 65 van de Brunfautstraat een nieuw gebouw [kinderdagverblijf en sociale woningen] optrekken.
Veel bewoners van de buurt zijn tegen de aanleg van het kinderdagverblijf en de woningen op die plaats
Waarom?

brasserie1473.jpg__brasserie1473-bis.jpg

>| 01-2004 .:. La situation actuelle de cet «Espace Brunfaut» .:. Série de photos 
Fotoreeks .:. 01-2004 .:. De huidige situatie van deze «Espace Brunfaut» |<
»»Lisez
»»Lees
>| Un peu d'histoire ..:.. 2001 > 2004
2001 > 2004 ..:.. Een stukje geschiedenis |<
»»Lisez

»»Lees

>| Pourquoi sommes-nous contre un nouveau bâtiment à cet endroit-là?
Waarom zijn wij tegen een nieuw gebouw op deze plaats? |<
»»Lisez

»»Lees

>| Des alternatives possibles pour une crèche dans notre quartier
Possibilités alternatives pour des logements dans les quartiers limitrophes
Mogelijke alternatieven voor een kribbe in onze wijk + Alternatieve mogelijkheden voor woningbouw|<
»»Lisez
»»Lees

 
Dans les medias | In de media

>| Artikel in Het Nieuwsblad van 06-02-2004 | 
«Treurnis om verdwijnend grasperk | SINT-JANS-MOLENBEEK» | Leen De Witte  »»»Lees

>| Artikel in Het Laatste Nieuws van 04-02-2004 | 
«Protest tegen bouw kinderkribbe en appartementen | Buurtbewoners Brunfautstraat willen «hun» grasperkje niet kwijt | Molenbeek » | Ellie MAEREVOET »»»Lees

>| Article dans «Le Soir» du 26-01-2003 | 
«Molenbeek | Certains riverains aimeraient voir le projet se réaliser ailleurs | Une nouvelle crèche et des logements rue Brunfaut» | ALAIN GÉRARD »»»Lisez

>| Article dans «La Dernière Heure» du 27-12-2003 - Édition: E 7 BRUXELLES | 
«Une nouvelle tour qui inquiète - Les habitants du quartier Fonderie-Pierron se battent pour préserver leur espace vert» | Vincent Schmidt »»»Lisez


 
Documents | Documenten

>| «L'Espace Brunfaut» | Série de photos / Fotoreeks »»»Lisez  Lees

>| La lettre collective des habitants du quartier | 14 décembre 2003 »»»Lisez
>| De collectieve brief van de buurtbewoners | 14 december 2003  »»»Lees

>| Dossier de Presse | Conférence de Presse 30-01-2004 »»»Lisez
>| Persdossier | Persconferentie 30-01-2004  »»»Lees

>|Administration communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN |
Annexe au P.V. de la Commission de Concertation du mardi 23 décembre 2003.  »»»Lisez

>| Brief [22-12-2003] van de Dokters Leen Vermeulen en Chris Deprédomme 
van het Centrum «Le Renfort» te Molenbeek aan de OverlegCommissie »»»Lees

>| Contrat de quartier «Fonderie-Pierron» | Dossier de Base | Annexes - Tome I : ANNEXE 9
Entretien avec Dr. Isabelle Moureaux - Médecin généraliste  »»»Lisez

>| Contrat de quartier «Fonderie-Pierron» | Dossier de Base | Annexes - Tome I : ANNEXE 9
NOUVEL ENTRETIEN avec Mr Alain BULTOT, président du LOGEMENT MOLENBEEKOIS
10/05/2001 »»»Lisez

>|MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | 
Ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers, 
modifiée par les ordonnances des 20 juillet 2000 et 27 juin 2002 | Extraits  »»»Lisez
>|MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST |
Ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken, 
gewijzigd door de ordonnanties van 20 juli 2000 en 27 juni 2002 | Uittreksels »»»Lees

>|COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN | PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
Projet | 13 juin 2003 | Extraits »»»Lisez
>|GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK | Gemeentelijk Ontwikkelingsplan
Ontwerp | 13 juni 2003 | Uittreksels »»»Lees

>|La Plan Régional de Développement | Bruxelles | 2002 | Extraits »»»Lisez
>|Gewestelijk OntwikkelingsPlan | Brussel | 2002 | Uittreksels »»»Lees

>| Enquête socio-économique générale 2001 par l'Institut national de Statistique | Appréciation de l'aspect de la tranquillité | Appréciation de l'aspect des bâtiments | Extraits »»»Lisez

>|La densité de population dans quelques quartiers des grandes villes | Dans quelques grandes villes | »»»Lisez

>|Overzicht van de zes groepen buurtkenmerken en hun relatie (verklaarde variantie) met de verschillende gezondheidsindices. [Stad en Gezondheid - Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid | Dr. Josef M. ten Dam | Utrecht 1997]   »»»Lees